Afscheid van Frank Baaijens, rector magnificus

Al sinds 1990 is hij betrokken bij de TU/e. Als professor, decaan en als ambassadeur voor onze universiteit. Dat hij getuige mocht zijn van de academische groei van jonge talenten vindt hij één van de mooiste beloningen voor zijn werk.

Zijn afscheid staat in het teken van dat talent. Want hij ziet af van cadeaus voor zichzelf, maar vraagt om bijdragen aan het studenten noodfonds. Het Studenten noodfonds helpt studenten die getroffen zijn door oorlog, politieke situatie in het thuisland, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden mits er geen andere fondsen of ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar zijn.

Op deze pagina kunt u zijn wens eren en een donatie doen aan dit zo belangrijke fonds.

Steun nu en doneer

1/3
Interval
Bedrag
Doneer ander bedrag
Vul een bedrag (zonder decimalen) tussen €1,- en €6500,- in dat u wilt doneren.
Donatiedoel
Kies een donatiedoel voor uw donatie.

Klik hieronder op de knop om de schenkingsovereenkomst te downloaden. U kunt het formulier invullen en ondertekend mailen aan ufe@tue.nl of retourneren aan:

Stichting Universiteitsfonds Eindhoven
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Naam
Vul aub uw volledige naam in
Adres
Vul aub uw adresgegevens in
Contactgegevens
Vul aub uw e-mailadres in, bijvoorbeeld john@mail.com
Ongeldig telefoonnummer. Voer een geldig nummer in, bijvoorbeeld 0649427653
Vorige stap
Betaalmethode
Kies aub een betaalmethode
Periodieke donatie
U dient akkoord te gaan
Vorige stap

Acht jaar rector Frank Baaijens = acht jaar passie voor talent

TU/e’s Rector magnificus Frank Baaijens droeg op 11 mei zijn ambtsketen over aan nieuwe rector Silvia Lenaerts. Acht jaar lang heeft Baaijens aan het roer gestaan van onderwijs en wetenschap aan onze universiteit. Onder Baaijens' leiding is de TU/e flink gegroeid in studentenaantallen, zijn er drie interdisciplinaire onderzoeksinstituten opgericht en is het vernieuwende en prijswinnende onderwijsconcept Challenge-based Learning ingevoerd. Baaijens was mede-architect van Erkennen en Waarderen, het nieuwe beoordelingssysteem voor wetenschappers waarbij passie en kwaliteit leidend zijn. En hij toonde zich een groot voorvechter van meer vrouwen in de wetenschap.

Ter ere van Baaijens’ afscheid is een digitaal magazine gemaakt: Frankly Speaking. Nog één keer vertelt Frank Baaijens over zijn acht jaar als rector en geeft hij een doorkijkje naar zijn eigen toekomst en die van de universiteit die hem zo nauw aan het hart ligt.

Lees de Frankly Speaking op tue.nl/frank

Wetenschap en het onderwijs drijven op talent, en gelijkheid in kansen is een voorwaarde om het beste talent te werven.

Frank Baaijens

For Life. For the World. For the Better.

Deze drie regels vormen samen het motto van ons Universiteitsfonds. Ze staan voor onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Als Universiteitsfonds Eindhoven ondersteunen wij daarom onderzoekers en studenten. Hun werk verdient een solide financiële basis. Zodat zij oplossingen kunnen vinden voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Oplossingen voor methoden en technieken die toegepast kunnen worden.

For life

Ingenieurs bouwen aan de fundamenten die zorgen voor grote verbeteringen van onze gezondheid. Uw bijdrage gaat naar ontwikkeling van technologie die levens redt, die onoverkomelijke problemen voorkomt en ziektes gericht aanpakt. Onderzoek dat onze kwaliteit van leven wezenlijk gaat verbeteren. 

For the world

Ingenieurs onderzoeken methoden en technieken om onze planeet in de toekomst leefbaar te houden. En daarbij kijken ze over de grenzen van het gangbare heen. Om te komen tot alternatieven voor processen en brandstoffen die nu nog vervuilend zijn, maar in de toekomst niet meer. Zo drijven we in de toekomst zware motoren aan met 100% circulaire brandstof van metaaldeeltjes. En maken we snel en milieuvriendelijk medicijnen met de kracht van de zon en techniek die we afkijken van planten. Uw bijdrage gaat naar onderzoek dat onze planeet leefbaar houdt.

For the better

Wetenschappers en studenten onderzoeken methoden en technieken om onze planeet in de toekomst leefbaar te houden. En daarbij kijken ze over de grenzen van het gangbare heen. Om te komen tot alternatieven voor processen en brandstoffen die nu nog vervuilend zijn, maar in de toekomst niet meer. Zo drijven we in de toekomst zware motoren aan met 100% circulaire brandstof van metaaldeeltjes. En maken we snel en milieuvriendelijk medicijnen met de kracht van de zon en techniek die we afkijken van planten. Uw bijdrage gaat naar onderzoek dat onze planeet leefbaar houdt.

Onze projecten leveren onmisbare en waardevolle kennis en ervaring op om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen. Dat doen we door outside the box te blijven denken. Helpt u ons om talent te ontwikkelen?