Eric van Schagen Fonds

Technologie tegen de opwarming van de aarde

Eric van Schagen, een van onze alumni die sterk verbonden is met onze universiteit, heeft een fonds opgericht als onderdeel van het Universiteitsfonds Eindhoven. Zijn fonds richt zich op het gebied van energie. Hij is van mening dat innovaties op het gebied van energie een grote impact kunnen hebben op de wereld. Maar ook dat het belangrijk is dat beslissingen op energiegebied gebaseerd zijn op wetenschappelijke resultaten.

Je was voorzitter en nu ben je bestuurslid van het Universiteitsfonds. En je bent ook donateur. Je doet ieder jaar een aanzienlijke bijdrage. Vanwaar die mooie dubbelrol?

Ik vroeg in die rol anderen om een bijdrage. Als ik dan geloofwaardig wil zijn, moet ik natuurlijk ook zelf iets doen. Innovaties komen vaak voort uit ergernissen en ik ergerde (en erger) me enorm aan de discussie over de klimaatproblematiek. Niet alleen aan het negeren van het probleem, maar ook aan de schijnoplossingen. Want rechtse populisten mogen het probleem dan graag ontkennen of bagatelliseren; links komt vaak met oplossingen die geen oplossing zijn. Wind- en zonne-energie zijn nog lang niet op grote schaal in te zetten. En veel van onze elektriciteit komt uit niet-groene bronnen, wat een elektrische auto dan ook weer vervuilend maakt.

Het vraagt om veel en grote veranderingen en vooral om een lange termijnvisie. En via technologie. Want dat maakt oplossingen exporteerbaar. Een voorwaarde bij een internationaal probleem. Maar niemand maakt er echt beleid op, want na 3 jaar regeren moet de achterban weer gemobiliseerd worden en schieten de politici in de campagnestand. Dan luisteren ze vooral naar een wetenschapper die op dat moment in hun straatje praat.

Daarom besloot ik zelf te gaan doneren. Aan de universiteit, via het fonds. Mijn geld heeft een duidelijk doel: onderzoek naar de manieren waarop technologie de opwarming van de aarde kan tegengaan. Zo draag ik een klein steentje bij aan het oplossen van dit grote probleem en mijn ergernis.