Donateurs

Technologie tegen de opwarming van de aarde

Eric van Schagen, een van onze alumni die sterk verbonden is met onze universiteit, heeft een fonds opgericht als onderdeel van het Universiteitsfonds Eindhoven. Zijn fonds richt zich op het gebied van energie. Hij is van mening dat innovaties op het gebied van energie een grote impact kunnen hebben op de wereld. Maar ook dat het belangrijk is dat beslissingen op energiegebied gebaseerd zijn op wetenschappelijke resultaten.

"Ik hoop dat de wetenschap een bijdrage kan leveren om de emotionele polarisatie te stoppen en door te gaan onderzoeken en de discussie terug te brengen naar de inhoud."

Lees hier meer over zijn motivatie.

“ik heb mijn carrière en relatieve rijkdom aan mijn opleiding bij de TUE te danken.”  -  Anoniem

‘Marina van Damme-beurs geeft ambitieuze vrouwelijke ingenieurs een duwtje in de rug’

De doelstelling van het Marina van Damme Fonds is om getalenteerde vrouwelijke alumni die aan de TU/e een masterdiploma, PDENg of PhD diploma hebben behaald, te ondersteunen bij een volgende stap of wending in hun loopbaan. De beurs bestaat uit een bedrag van 9.000 euro en is bedoeld voor verdieping of verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De runner-up krijgt een bedrag van 2.500 euro.

“Met deze beurs wil ik graag jonge ambitieuze vrouwen ondersteunen, want ik denk dat het nog heel lang duurt voordat de top van de universiteiten en ondernemingen voor de helft uit vrouwen bestaat”, aldus Marina van Damme, naamgeefster van de beurs. Zij heeft er bewust voor gekozen haar naam aan de beurs te verbinden omdat ze verwacht dat een anonieme beurs minder aandacht krijgt en impact heeft. “Het is minder anoniem en ik kan op deze manier meer dienen als een rolmodel.”

Innovatieve chemische reactoren
Fernanda Neira d’Angelo is de winnares van de Marina van Damme Grant 2019, hiermee heeft zij een geldbedrag van negenduizend euro gewonnen. Neira D’Angelo werkt als universitair docent aan de faculteit Scheikundige Technologie, waar ze zich bezighoudt met de ontwikkeling van innovatieve chemische reactoren die bijdragen aan een duurzame en milieuvriendelijke circulaire economie. De winnares gaat haar beurs inzetten voor een tijdelijk verblijf in het buitenland om onderzoek te doen bij het gerenommeerde instituut Kinetics Technology in Rome. Een onderneming die in haar geval extra uitdagingen (en kosten) met zich meebrengt vanwege de zorg voor een meervoudig gehandicapt kind van vier jaar.

Legaat
Van Damme heeft voor de TU/e al een bedrag van 253.000 euro gereserveerd om de komende 23 jaar de beurzen nog te laten uitreiken. Met de ondertekening werd de beurs het grootste legaat dat de TU/e ooit heeft ontvangen.

Maarten Steinbuch "Studententeams treden buiten de gebaande paden"

Met in het oog springende projecten, bewijzen de studententeams dat het sneller, efficiënter, veiliger en vooral duurzamer kan. De studenten bundelen hun kennis en creativiteit en laten zo hun avontuurlijke dromen uitkomen. “Het bijzondere van deze studententeams is dat zij heel veel energie losmaken bij jonge mensen. Er zit onvoorstelbaar veel potentieel in die teams”, aldus prof.dr.ir. Maarten Steinbuch, hoogleraar Control Systems Technology aan de TU/e.

Technisch talent
Daarom besloot hij een bedrag van tweemaal vijfduizend euro aan de studententeams te schenken vanuit de opbrengst van de slimme scheurkalender. ”Met deze bijdrage wil ik graag jong technisch talent stimuleren. Want er is meer aandacht nodig voor dit soort activiteiten en voor techniek bij jongeren.” 

“Een belangrijke voorwaarde voor innovatie”
De hoogleraar die aan de wieg stond van de bachelorstudie Automotive en de master Automotive Technology heeft grote waardering voor het lef van de teams om buiten de gebaande paden te treden. ”Dat is een belangrijke voorwaarde voor innovatie en dat moet zoveel mogelijk aangemoedigd worden.”