Mogelijk gemaakt door donateurs

Projecten

Wij zijn onze donateurs erg dankbaar voor de projecten die zij mogelijk hebben gemaakt:

One MinuTU/es

Graag laten we u zien welke mooie projecten we kunnen ondersteunen dankzij donaties van onze alumni. En dat gaan we doen in een reeks video’s van steeds slechts één minuut.

Studentenprojecten

“ik heb mijn carrière en relatieve rijkdom aan mijn opleiding bij de TUE te danken.” - Anoniem

Techniek in de strijd tegen Covid

Al vrij snel nadat de Corona-pandemie de wereld overspoelde, startte de TU/e met het Covid Engineering Fund. De bijdragen van donateurs komen ten goede aan verschillende, baanbrekende vormen van onderzoek.

Eén van die - veelbelovende - onderzoeken is die waarbij wetenschappers virussen en antilichamen gaan opsporen met behulp van licht. Dat onderzoek kan op de TU/e plaatsvinden omdat deze universiteit veel verschillende disciplines, zoals natuurkunde, chemie en biologie op één campus heeft.

We spraken met een aantal mensen achter deze onderzoeken.

Lees hier het interview.

Minder operaties bij aderproblemen. Dankzij scans.

Marc vertelt over de ontwikkeling van een scan-techniek die operaties na een attaque overbodig moet gaan maken. Een herseninfarct begint nogal eens in de halsslagader, waar vuil en kalk een plaque vormen aan de vaatwand. Als die ophoping losschiet, is dat gevaarlijk voor de bloedtoevoer naar de hersenen. Tot nu toe is de enige manier om aanwezigheid en/of de ernst van een plaque te onderzoeken, een operatie. Maar er is een non-invasief alternatief.

Lees hier meer.

 

Rol van techniek in artificiële intelligentie

Prof.dr.ir. Rinie van Est onderzoekt de rol van techniek en specifiek Artificial Intelligence in de transitie van conventionele naar duurzame energie. Een onderzoek met praktische, technische, sociale en politieke aspecten. Rinie vertelt over de meerwaarde van techniek bij een complex em groot vraagstuk als dit.

Lees hier meer. 

 

 

 

Studenten meten vervuiling van ‘Nurdle Soup’ voor behoud en redding van het marine ecosysteem

Onze wateren zijn vervuild. Kunststoffen en microplastics, zogenaamde nurdles, komen onze ecosystemen binnen met verwoestende gevolgen voor het milieu. Veel van deze vervuiling komt voort uit kleine plastic naalden (nieuwe plastic pellets). Om iets tegen plastic vervuiling te doen, hebben we gegevens nodig. Exacte gegevens over deze vervuiling zijn echter niet beschikbaar. Tot op heden bestaat er geen meetinstrument, omdat het een enorme uitdaging is om de kleine plastic naalden van de organische materialen in het water (hout, planten, enz.) te scheiden.  

Met uw donaties heeft het Universiteitsfonds Eindhoven een groep studenten, team Nurdle Soup, in staat gesteld  om een prototype-apparaat te ontwerpen waarmee nieuwe plastic pellets in het water gemeten kunnen worden. Hiermee kunnen testen in Nederlandse wateren worden uitgevoerd worden en kan omvang van de plasticvervuiling in onze wateren worden gemeten. Kennis en inzichten hierin dragen bij aan het behoud van één van onze belangrijkste voedselbronnen van de samenleving.

Lees hier meer.

Studententeam iGEM gaat strijd aan met antibioticaresistentie!

Afgelopen jaar is het iGEM TU Eindhoven studenten team druk bezig geweest met de voorbereidingen voor de International Genetic Engineered Machine (iGEM) competitie van 1 tot 4 november in Boston. Voor deze competitie gaat het team de strijd aan met antibioticaresistentie door het ontwikkelen van een snelle en specifieke detectiemethode van bacteriën.

Antibioticaresistentie is één van de snelst groeiende problemen en één van de grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid wat voor een groot deel veroorzaakt wordt door onspecifieke en onnodige hoge doseringen van antibiotica. Het probleem is zo groot dat volgens de World Health Organization in 2050, in alleen de Westelijke wereld, al 10 miljoen mensen zullen komen te overlijden aan de gevolgen van antibioticaresistentie bacteriën.

Om het project te realiseren is het iGEM TU Eindhoven team een crowdfunding campagne gestart via het crowdfund platform van de TU/e. Op 2 september opende ze de campagne met als doel €2500,- op te halen. Door de donaties van vrienden, familie, TU/e-medewerkers, alumni en project-geïnteresseerden uit binnen en buitenland staat de teller precies één maand later op €2885,- en heeft het team hierbij 115% van het te behalen bedrag opgehaald!

Vluchtelingstudenten waardevolle kansen bieden

Het studenteninitiatief  TU/enable biedt student-vluchtelingen die in Nederland een veilige haven zoeken de gelegenheid Bachelor-vakken te volgen aan de TU/e. Zo kunnen deze studenten hun kennis en vaardigheden aanscherpen als opstap naar de Nederlandse arbeidsmarkt of naar een volledig Bachelor- of Masterprogramma aan de TU/e. Ook levert dit project de buitenlandse studenten waardevolle contacten, betrokkenheid bij én integratie in de Nederlandse samenleving op.

Aan dit project zijn kosten verbonden, bijvoorbeeld voor studiematerialen. Veel studieboeken kunnen worden geleend - hetzij bij de organiserende studenten, hetzij bij de universiteitsbibliotheek. Maar omdat de vraag het aanbod overtreft moeten er ook boeken worden aangeschaft. Het Universiteitsfonds geeft een bijdrage voor deze aanschafkosten, evenals voor de kosten van het vervoer voor de vluchtelingstudenten.

  • Draag bij

Huisdrone biedt praktische hulp in huis

Het studententeam Blue Jay ontwikkelt een ‘domestic drone’ die ouderen, mantelzorgers en langdurig zieke kinderen praktische hulp biedt in en rond huis, maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen.

In Nederland zorgen ongeveer 1,1 miljoen mensen meer dan één dag in de week voor bijvoorbeeld een dementerend familielid, een vrouw met MS of een gehandicapt kind. Ook met de toenemende vergrijzing is de vraag, naar mantelzorgers en daarmee extra handen en ogen, groot.

Het team gelooft dat technologie er is om mensen te helpen en om de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Het team wil technologie bieden met een gezicht, geheugen, geweten en een helpende hand. Met deze focus op Health, dat naast Energy en Smart Mobility de belangrijkste aandachtsgebieden van de TU/e vormen, dragen de studenten hun steentje bij aan het oplossen van grote maatschappelijke problemen.

Storm veroverde de wereld met elektrische motorfiets

De bijdrage van UF/e voor een mobiel werkstation droeg bij aan het grote succes in Storm World Tour

De getalenteerde studenten van het automotive team STORM Eindhoven werken sinds 2014 aan hun missie: het ontwikkelen van een elektrische motor die zo innovatief is dat elektrisch vervoer mondiaal een beter imago krijgt en de markt gaat veroveren. Want elektrisch vervoer heeft vele voordelen; het is vrij van uitstoot en stil. Maar het kent ook nadelen, zoals de beperkte actieradius, de lange oplaadduur, de beperkte oplaadinfrastructuur en de wat brave uitstraling.

Het automotive team ontwikkelde een prototype en twee motorfietsen met een range van 380 kilometer. De motoren kunnen binnen vijf minuten 'tanken' door verwisseling van de batterij en ze doen 'in performance' niet onder voor conventionele motoren. Dit werd duidelijk gedemonstreerd tijdens de Storm World Tour waarbij het automotive team in 80 dagen de wereld rondreed. Met de elektriciteit die werd verstrekt door lokale partijen, overbrugde het team meer dan 25.000 kilometer.

De bijdrage van UF/e voor een mobiel werkstation was van groot belang voor het behaalde succes in deze Tour.