Studentenfonds

Je kunt nog zo goed plannen, maar soms zet een onverwachte gebeurtenis je leven op zijn kop en al je plannen op pauze. In dit geval bracht het een studie in gevaar.

Het overkwam Soeniel*, een buitenlandse student. De gesloten cultuur in zijn geboorteland zorgde ervoor dat zijn vader pas vertelde hoe ziek zijn zus was, toen ze al op sterven lag. Soeniel haastte zich naar huis, maar was te laat.

Voor Soeniel braken er een aantal gitzwarte maanden aan. Niet alleen omdat hij moest helpen om praktische zaken te regelen, maar natuurlijk ook vanwege het verlies van zijn zus. Het werd er niet beter op toen bleek dat hij had kunnen bijdragen aan het bestrijden van haar ziekte; hij was een geschikte donor.

Tijdens die maanden kwam hij niet aan zijn studie toe. Uit het algemene profileringsfonds kreeg hij een bijdrage om door te gaan, maar die was onvoldoende. Een langdurig uitstel van zijn afstuderen dreigde.

Studentendecaan Mirjam Hagoort verdiepte zich in Soeniel’s situatie en besloot actie te ondernemen. ‘Het zou echt zonde zijn als Soeniel had moeten stoppen. Dan had hij een baan moeten zoeken om de rest van zijn studie te financieren.’ vertelt Mirjam. ‘En dat terwijl hij nog volop rouwde om zijn zus.’

Mirjam neemt Soeniel’s verhaal mee naar het Universiteitsfonds Eindhoven. Dat heeft een studentenfonds opgezet om verlichting te bieden in de meest schrijnende situaties. Studenten kunnen er zelf geen beroep op doen, maar moeten worden voorgedragen door een studentendecaan.

Mirjam: ‘Soeniel was bijna klaar met zijn studie, hij haalde prima cijfers en zou zijn studie gemakkelijk afronden. Ik droeg hem voor, onderbouwde mijn verhaal en het fonds honoreerde de aanvraag. Soeniel is inmiddels zijn studie aan het afronden.’

Mirjam: “Ik ben blij dat er zo’n fonds is. Want soms kunnen studenten buiten hun schuld echt in de problemen komen en zijn bestaande financiële regelingen niet altijd voldoende. Dit fonds zorgt er dan voor dat ze hun studie kunnen afmaken en de wereld kunnen verrijken met hun talenten en inzet.”

 

                “Life is what happens while you’re making other plans” JOHN LENNON

 

 

* Soeniel is uiteraard niet zijn echte naam. Die is om privacy redenen aangepast.