TU/e Health Tech Fund

Dit fonds steunt onderzoeken en projecten te steunen op het gebied van gezondheid. Met technologie als uitgangspunt. We geven u twee voorbeelden waarbij geldt: een goed begin is het halve leven.

Voorkomen van langdurige gevolgen van vroeggeboorte

In Nederland werd in 2020 6,9% van de kinderen te vroeg (<37 weken) geboren. Wereldwijd ligt dat percentage op 11%. Ze moeten gemonitord en ondersteund worden in hun ontwikkeling. Maar dat voorkomt binding met de moeder en hun omgeving is druk en vaak verlicht. Daardoor starten deze kinderen hun leven met een extra hindernis: een verstoord slaapritme. Dat kost jaren om te herstellen en het verstoort de gewichtstoename en de neurale ontwikkeling.

Op dit moment meten we slaappatronen met eeg-metingen of polysomnografie die alleen plaats kunnen vinden in gespecialiseerde klinische omgevingen. Maar recente studies tonen aan dat het meten van beweging een prima alternatief is. Carola van Pul is hoogleraar en medisch engineer in de Onderzoeksgroep Fundamentele Perinatologie van het Máxima Medisch Centrum. Zij werkt aan een glasvezelmat die nauwkeurig bewegingen registreert en de resultaten doorgeeft aan medische professionals. De eerste testresultaten zijn veelbelovend, maar er is meer onderzoek nodig om het geschikt te maken voor thuisgebruik.

Hartbewaking van pasgeborenen voorkomt duizenden sterfgevallen

Duizenden kinderen sterven kort na de geboorte. En dat alleen al in Nederland. Meer dan de helft van die sterfgevallen zouden kunnen worden voorkomen als we 24-uurs hartbewaking konden toe passen. Maar de huidige (Doppler) techniek leent zich daar niet voor omdat het kind er thermische schade door kan oplopen. Bovendien: voor het interpreteren van de metingen is veel klinische ervaring nodig.

Ook voor dit probleem werkt Beatrijs van der Hout (zie het voorgaande onderzoek) aan een oplossing: Elektrofysiologische bewaking. Kunstmatige intelligentie, bestaande databases en geavanceerde modellen van het foetale hart, maken het interpreteren van de resultaten een stuk eenvoudiger. Het kind kan thuis gemonitord worden en op afstand hebben eerste- en tweedelijns zorgverleners toegang tot het dossier. Zo worden ook de ziekenhuizen ontlast en dalen de zorgkosten. In een pilot-onderzoek wil Beatrijs deze methode testen en verfijnen. En daarvoor is natuurlijk funding nodig.