For the World

For the World

Wetenschappers en studenten onderzoeken methoden en technieken om onze planeet in de toekomst leefbaar te houden. En daarbij kijken ze over de grenzen van het gangbare heen. Om te komen tot alternatieven voor processen en brandstoffen die nu nog vervuilend zijn, maar in de toekomst niet meer. Zo drijven we in de toekomst zware motoren aan met 100% circulaire brandstof van metaaldeeltjes. En maken we snel en milieuvriendelijk medicijnen met de kracht van de zon en techniek die we afkijken van planten. Uw bijdrage gaat naar onderzoek dat onze planeet leefbaar houdt.

BRANDSTOF VAN METAALPOEDER

Duurzaam transport. Vrachtwagens, schepen en vliegtuigen blijven aangewezen op brandstoffen. Ze zijn te zwaar voor elektrisch rijden, vliegen en varen. Maar er zijn nog geen duurzame brandstoffen die geschikt zijn voor zwaar transport. Philip de Goey en Tim Spee ontwikkelen daarom nu met hun groep een nieuwe circulaire, CO2-vrije brandstof.

Energie in metaal. Metaalpoeders zijn de basis voor deze brandstof. Metaal reageert in de motor met zuurstof en geeft daardoor energie af, zonder dat daarbij CO2 ontstaat. De metaaloxiden worden opgevangen. Met elektriciteit van zon of wind worden ze later weer omgezet in metaalpoeder. Dat kan gebeuren als de zon fel schijnt of als het hard waait. Zo worden overschotten van groene elektriciteit nuttig gebruikt. Het maken en gebruiken van deze brandstof is een circulair proces zonder vervuilende uitstoot. De brandstof is tien maal zo geconcentreerd als de beste accu´s. Daardoor is deze geschikt voor zware toepassingen.

DE ZON HELPT BIJ COMPLEXE CHEMISCHE PROCESSEN

Fotosynthese nadoen. Elk blad van een plant is een minuscule duurzame fabriek. Planten maken er uiterst efficiënt materialen zonder dat daarbij CO2 vrijkomt. Zo kunnen ze groeien, overal waar de zon schijnt. Wij mensen hebben grote inefficiënte en vervuilende installaties nodig voor het maken van materialen. Timothy Noël neemt fotosynthese als inspiratie om ingewikkelde stoffen direct uit zonlicht te maken. Dat opent de weg naar kleinschalige duurzame productie, overal waar de zon schijnt.

Zonlicht concentreren. Planten gebruiken luminescent solar concentrators om energie te concentreren en chemische reacties op gang te brengen. Dat zijn lichtgevoelige moleculen die zonlicht vangen en geleiden. Noël is er met zijn groep in geslaagd om deze moleculen na te maken. De volgende stap is nu om de geconcentreerde zonne-energie te gebruiken in een duurzaam productieproces. Veel verschillende processen zijn daarvoor geschikt. Noël wil de techniek nu inzetten om op kleine schaal medicijnen te maken direct uit zonlicht. Dat maakt productie van geneesmiddelen mogelijk op de plek waar ze nodig zijn - malariapillen middenin een regenwoud.