Dit maakt u mogelijk

Jubileum

Als universiteitsfonds voerden wij in het jubileumjaar 2021 campagne onder het motto “Heroes for Heroes”. Wij vroegen u, als helden van toen en nu, de helden van de toekomst dezelfde kansen te bieden als u op onze TU/e heeft gekregen. Door aan ons universiteitsfonds te doneren.


Bijzonder veel donaties. En een bijzonder doel voor elke faculteit.

U gaf massaal gehoor aan deze oproep. Uw wensen aan onze studenten waren hartverwarmend. Daarvoor willen we u hartelijk bedanken. Met uw donaties kunnen we weer veel projecten en studenten helpen. In het jaarverslag leest u wat de campagne heeft opgebracht.

Met uw bijdragen gaan we in 2022 iets extra’s doen. Iets bijzonders. Elke faculteit krijgt € 30.000, - om een project op te zetten dat bijdraagt aan talentontwikkeling. De faculteiten reageerden enthousiast en hebben inmiddels hun bijdrage een doel gegeven.

Dit is wat zij met hun bijdrage mogelijk gaan maken:

Applied Physics

gaat professionele trainingen voor het versterken van soft skills aanbieden aan geselecteerde bachelor- en masterstudenten.

Biomedical Engineering

start het Post Covid Travel Fund om studenten te stimuleren in het buitenland stage te gaan lopen. En om ze daarbij financieel te ondersteunen.

Built Environment

start een programma waarbij 7 universitair docenten, aangevuld met externe experts, research-talenten gaan begeleiden. Zowel in groepen als individueel.

Chemical Engineering & Chemistry

bouwt een opstelling waarmee bachelor- en masterstudenten van alle TU/e-opleidingen experimenteel onderzoek kunnen doen in het kader van de energietransitie.

Electrical Engineering

organiseert een symposium voor studenten gericht op de ontwikkelingen binnen Electrical Engineering in de Brainport regio en aan de TU/e. Met als doel: de Nederlandse en internationale technische universiteiten te betrekken en het onderling netwerken tussen (internationale) studenten te bevorderen.

Industrial Design

organiseert een conferentie voor studenten, alumni en geïnteresseerden van andere onderwijsinstellingen. Met als doel: kennis uitwisselen over design in de context van maatschappelijke veranderingen.

Industrial Engineering and Innovation Sciences

ontwikkelt drie initiatieven. Eén training waarmee studenten waardevolle business skills gaan opdoen via experimenten. Een programma met zogenaamde challenges op het gebied van duurzaamheid. En een challenge om ideeën te bedenken waarin technologie mensen met een dementie kan helpen.

Mathematics & Computer Science

gaat internationaal reizen voor masterstudenten, promovendi, postdocs en early career universitair docenten mogelijk maken en ondersteunen.

Mechanical Engineering

gaat het bedrag verdelen over vier projecten en stelt een deel beschikbaar voor een studiebeurs van € 5000,- voor aanstaande excellente masterstudenten.