Over het Universiteitsfonds Eindhoven

For Life. For the World. For the Better.

Deze drie regels vormen samen het motto van ons Universiteitsfonds. Ze staan voor onze ambitie om een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Als Universiteitsfonds Eindhoven ondersteunen wij daarom onderzoekers en studenten. Hun werk verdient een solide financiële basis. Zodat zij oplossingen kunnen vinden voor bestaande en toekomstige uitdagingen. Oplossingen voor methoden en technieken die toegepast kunnen worden.

For life

Ingenieurs bouwen aan de fundamenten die zorgen voor grote verbeteringen van onze gezondheid. Uw bijdrage gaat naar ontwikkeling van technologie die levens redt, die onoverkomelijke problemen voorkomt en ziektes gericht aanpakt. Onderzoek dat onze kwaliteit van leven wezenlijk gaat verbeteren. 

For the world

Ingenieurs onderzoeken methoden en technieken om onze planeet in de toekomst leefbaar te houden. En daarbij kijken ze over de grenzen van het gangbare heen. Om te komen tot alternatieven voor processen en brandstoffen die nu nog vervuilend zijn, maar in de toekomst niet meer. Zo drijven we in de toekomst zware motoren aan met 100% circulaire brandstof van metaaldeeltjes. En maken we snel en milieuvriendelijk medicijnen met de kracht van de zon en techniek die we afkijken van planten. Uw bijdrage gaat naar onderzoek dat onze planeet leefbaar houdt.

For the better

Wetenschappers en studenten onderzoeken methoden en technieken om onze planeet in de toekomst leefbaar te houden. Onze projecten leveren onmisbare en waardevolle kennis en ervaring op om antwoorden te vinden op maatschappelijke vragen. Dat doen we door outside the box te blijven denken. Helpt u ons om talent te ontwikkelen?

ANBI status

Het Universiteitsfonds Eindhoven is een Stichting met ANBI-status. Dit betekent dat giften die gedaan worden aan Universiteitsfonds Eindhoven mogelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

De officiële naam van het Universiteitsfonds Eindhoven is Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. De stichting is ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 41087140 met het fiscale nummer 8042.05.012. Wilt u meer informatie over onze resultaten en een financiële verantwoording? Dan verwijzen wij u graag naar ons jaarverslag.

 

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

IBAN: NL93RABO0101061226 ten name van Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

"Uitdagingen op het gebied van gezondheid, het milieu en mobiliteit spreken iedereen aan en gáán ook iedereen aan. Als techniek dan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing ervan, dan kunnen we, als TU/e alumni, niet aan de kant staan en toekijken. Dan moeten we iets doen."

dr.ir. Henk Kivits, voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven

Bestuur

 • Voorzitter: dr. ir. H.P.M. (Henk) Kivits 
 • Bestuurslid: drs. R.J.H.M. (Robert-Jan) Smits 
 • Bestuurslid: ir. J.J. (Hans) de Jong
 • Bestuurslid: ir. T.E. (Tessie) Hartjes
 • Bestuurslid: ir. C.A.G. (Carlo) d'Agnolo
 • Penningmeester: ir. J.F.P. (Jos) Habets
 • Gevolmachtigd directeur: prof. dr. ir. A.C.P.M. (Ton) Backx

Teamleden

 • Mw. drs. E.W.M. Snelders
 • Mw. T. Chraihi
 • Mw. drs. L.P.H. Jacobs
 • Mw. M.L.H. van Loo
 • Mw. drs. M. Oldenburg

De bestuursleden van het UFe ontvangen geen vergoeding. 

Toekenningscommissie

Het Universiteitsfonds Eindhoven kent een aantal toekenningscommissies. Deze commissies adviseren het bestuur over de bestedingen van de gelden.

Wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen

Deze commissie adviseert aanvragen op het terrein van onderzoek en onderwijs

Studenten-initiatieven en Studententeams

Deze commissie adviseert over Projectondersteuning / Maatschappelijk relevante stages

Studenten – en studievereniging

Deze commissie adviseert over:

 • groepsreizen voor studenten en studieverenigingen die een studiereis naar het buitenland organiseren
 • projectsubsidie studenten

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Universiteitsfonds Eindhoven, t.a.v. mevrouw drs. E.W.M. Snelders, teamleider. Aanvragen worden alleen digitaal in behandeling genomen via e-mail.

Ton Backx

2021 eindigde met de terugkeer van een vertrouwd gezicht. Ton Backx kwam het bestuur van het Bureau voor Alumnirelaties en het Universiteitsfonds versterken als statutair directeur. Zijn kennis, zijn netwerk en zijn ervaring zijn in de eerste maanden van 2022 al van grote waarde voor ons geweest.

Lees hier meer.

Henk Kivits

“Een fonds is pas iets waard als het geld goed wordt ingezet. Dus moet dat geld er ook weer uit naar mooie projecten die passen bij de TU/e.”

Lees hier meer.