Ton Backx

2021 eindigde met de terugkeer van een vertrouwd gezicht. Ton Backx kwam het bestuur van het Bureau voor Alumnirelaties en het Universiteitsfonds versterken als statutair directeur. Zijn kennis, zijn netwerk en zijn ervaring zijn in de eerste maanden van 2022 al van grote waarde voor ons geweest.

In zijn carrière op de TU/e was Ton actief betrokken bij onder andere Lightyear; een project dat van een studententeam dat de World Solar Challenge in Australie won uitgroeide tot een volwaardig bedrijf dat in 2022 zijn eerste uitontwikkelde auto’s aan de markt gaat leveren. Volgens hem is Lightyear een goed voorbeeld van de plaats van de moderne universiteit in de huidige samenleving: in het hart van een ecosysteem van kennis en innovatie. Dit is Ton’s visie op dat ecosysteem.

Van kennisinstituut naar innovator

De rol van universiteiten is de afgelopen decennia enorm veranderd. Wij zijn geëvolueerd van kennisinstellingen tot aanjagers van innovatie en partners in onderzoek voor bedrijven. Tegenwoordig slaan we steeds vaker een brug tussen fundamenteel onderzoek en de ontwikkeling van bijzondere producten.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Die andere rol maakt dat het bevorderen en onderhouden van samenwerkingen en relaties belangrijker zijn geworden dan ooit. Wij willen hierin als Bureau Alumnirelaties een ondersteunende rol spelen. Daarom verstevigen we de focus op Alumnirelaties: vanuit het belang van de alumnus scheppen we mogelijkheden om relaties te ontwikkelen en te onderhouden. Zodat TU/e, alumni en partners binnen het ecosysteem van de TU/e altijd kunnen bouwen op onderlinge steun en samenwerking.

Stimuleren van betekenisvolle relaties

Daarbij gaat het om het stimuleren van persoonlijke en betekenisvolle relaties tussen alumni en TU/e medewerkers, alumni en studenten en alumni onderling. De verbindingen die wij willen faciliteren, overstijgen in alle opzichten grenzen: nationaal en internationaal, facultair en interdisciplinair, jong en oud, ondernemer, ingenieur en wetenschapper.

Van lab tot bedrijf

Al die bijzondere en soms onverwachte samenwerkingen leiden soms tot de oprichting van bedrijven. Lightyear is daar een treffend voorbeeld van. Het bouwen van een auto vraagt ook om speciale kennis en disciplines die zelfs binnen onze enorme campus niet te vinden zijn. Daarom is Lightyear ook gaan samenwerken met gespecialiseerde partners binnen en buiten onze Brainport regio. En zo ontstond één van de vele succesverhalen waarvan de eerste regels op onze campus zijn geschreven.