Nalaten

U ziet dat de wereld staat voor stevige uitdagingen, zoals duurzaamheid, de energietransitie en, nu we steeds ouder worden, onze gezondheid in de toekomst. Het zijn grote vraagstukken waarop bestaande antwoorden vaak tekortschieten.  Als u zich betrokken voelt bij deze thema’s, kunt u op een bijzondere manier bijdragen aan de oplossingen.   

Voor generaties, door generaties

De wetenschap is als geen ander in staat die oplossingen te vinden. In baanbrekende projecten werken gedreven studenten en onderzoekers aan nieuwe manieren om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. Het fundamentele onderzoek dat zij doen is enorm waardevol, maar ook kostbaar. Met uw nalatenschap geeft u de generaties na ons een kans op een schonere, gezonde en mooiere toekomst.  

Contact

Mw. drs. E.W.M. (Edith) Snelders
e.w.m.snelders@tue.nl
+31 6 14 35 71 90

Meer informatie

Leest u liever in alle rust meer over het nalaten aan Universiteitsfonds Eindhoven (UFe)? Vraag via de button hieronder de brochure aan en lees alles over de verschillende mogelijkheden om het UFe in uw testament op te nemen. Ook lichten we de toepassing en de impact van uw bijdrage toe. 

Let op: de brochure van UFe is momenteel onder constructie. Voorlopig kunt u inspiratie opdoen in het algemene magazine over nalaten aan de wetenschap

Persoonlijke wensen

We helpen u graag invulling te geven aan uw persoonlijke wensen. Wilt u een persoonlijk gesprek over uw ambities en hoe we die samen kunnen laten aansluiten op de onze? Ton Backx, directeur UFe, en Edith Snelders, teamleider UFe, staan u graag te woord. 

ANBI-status

Wat u ons schenkt komt volledig ten goede aan de onderzoekers en studenten van de Universiteit Eindhoven. UFe beschikt namelijk over de ANBI-status(Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor giften in de meeste gevallen vrijgesteld zijn van belasting over schenkingen en erfenissen. Hierdoor komt uw bijdrage aan het UFe volledig ten goede aan het doel.

Verhalen van generaties

Een verassende nalatenschap

Heel soms worden we verrast. Dat was het geval bij deze bijzondere nalatenschap. Het begon met een telefoontje van Peter Tax, in het dagelijks leven jurist. Maar nu belde hij als bestuurslid van een stichting en vertelde hij ons dat wij jaarlijks een prachtig bedrag gaan ontvangen. En wel uit de Fred en Thea Philips Stichting.

Lees meer

"Een persoonlijke keuze die goed voelt."

Ik heb Technische Natuurkunde gestudeerd aan de TU/e. In 1969 studeerde ik af en dat was het startpunt van een mooie carrière bij Shell. In het laboratorium heb ik tot aan mijn pensioen 'mijn tanden stuk gebeten’ op projecten die in het verlengde lagen van mijn studie. Mijn leven stond in dienst van de wetenschap. Nu ben ik 79 jaar en als ik terugkijk op mijn leven, kan ik niet anders zeggen dan dat mijn studie bij TU/e mij veel gebracht heeft. Daarom laten mijn vrouw en ik een deel van onze nalatenschap na aan het Energy Tech Fund. Het voelt goed dat wij deze weloverwogen, persoonlijke keuze hebben gemaakt. Daarmee geven wij veelbelovende talenten een kans om te werken aan projecten die van belang zijn voor de toekomst van de wereld die wij straks achterlaten.’ (Alumnus TU/e die anoniem wenst te blijven.)

“We kunnen prostaatkanker verslaan met een goede, snelle diagnose.”

Dr. Simona Turco doet onderzoek naar een betere diagnose van prostaatkanker met behulp van Artificiële Intelligentie (A.I.). Het Universiteitsfonds stelt haar in staat zich te focussen op haar werk. Ze kan de financiële bijdrage gebruiken voor het onderzoek zonder kostbare tijd kwijt te zijn aan het verwerven ervan.

Lees meer

Zo laat u na aan het Universiteitsfonds Eindhoven 

U kunt ons Fonds op twee manieren opnemen in uw testament. In beide gevallen geldt: in tegenstelling tot personen zijn wij als Fonds met de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Elke Euro die u ons nalaat komt dus ten goede aan de wetenschap.  

1 – Een legaat 

U laat het Fonds delen in uw nalatenschap, dat deel heet een legaat, U wijst dan een deel van de erfenis toe aan het Fonds. Deze toewijzing moet altijd worden vastgelegd in een testament. Dit is de meest voorkomende manier van nalaten.  

2 – Een erfstelling 

U maakt het Fonds en eventueel, andere goede doelen en/of personen tot uw erfgenaam. U wijst dan een percentage van de erfenis toe aan elke erfgenaam. Hier spreken we over percentages omdat het exacte bedrag pas bekend is zodra de executeur een compleet overzicht van alle bezittingen en schulden heeft gemaakt.  

Deze constructie (het Fonds wordt erfgenaam) zien wij eigenlijk alleen in situaties waarin een erflater geen wettelijke erfgenamen heeft en daarom de volledige nalatenschap aan ons Fonds wil toewijzen. 

Goed om te weten 

Altijd naar de notaris 

Een testament is pas geldig als het opgesteld en bekrachtigd is door een notaris. De notaris zorgt dat het bestaan van het testament geregistreerd wordt bij het Centraal Testamentenregister. Daar kunnen partijen die vermoeden of weten dat ze recht hebben op een deel van de erfenis, na het overlijden van de erflater, informatie krijgen of er een testament bestaat en bij welke notaris dat testament wordt bewaard.  

Melden hoeft niet maar mag wel 

U hoeft het ons niet te melden als u ons op heeft genomen in uw testament. Of er een testament is en wat er in het testament staat is namelijk, net als bij alle testamenten, geheim. We geven u in overweging om – als u aan het Universiteitsfonds nalaat – ons hierover wel te informeren. Het zou namelijk kunnen gebeuren dat het nieuws van een overlijden ons niet bereikt.