Dr. Simona Turco

AI zoekt mee naar prostaatkanker

Hoe ben je aan de TU/e verbonden?

Ik heb een tijdelijke betrekking als assistent professor bij de faculteit Electrical Engineering in de Signal Processing Systems (SPS) Groep. Ik ben daar deel van het Biomedical Diagnostics Research Lab. Ik doe onderzoek naar een betere diagnose van prostaatkanker met de hulp van Artificiële Intelligentie (A.I.)

Waarom koos je ervoor om te gaan bijdragen aan het diagnosticeren van specifiek deze ziekte?

Prostaatkanker is een van de meest voor­ komende vormen van kanker bij mannen. Door de vergrijzing krijgen we als samen­ leving de komende jaren steeds meer met deze ziekte te maken. Het mag dan wel een exclusieve mannenziekte zijn, maar het kan ons allemaal raken: onze vaders, broers en echtgenoten kunnen het ook krijgen.

De cijfers liegen er niet om: 1 op de 7 mannen krijgt het. Het is een langzaam groeiende tumor met gelukkig uitstekende kansen om volledig te genezen. Zolang we er snel bij zijn, voordat het zich verspreidt.

We kunnen het dus verslaan als we op tijd een goede diagnose kunnen stellen. Die kans wil ik vergroten.

Kun je een voorbeeld geven van toekomstige toepassingen van jouw werk?

Het is nu nog te vroeg om precieze uitwerkin­ gen te noemen. Maar ik kan me voorstellen dat het leidt tot een tool die artsen helpt beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld om te helpen afwijkend weefsel te vinden en de risico’s ervan in kaart te brengen. Maar ook om de arts meer zekerheid te geven bij het stellen van een diagnose. Of om eerst meer onderzoeken voor te stellen. Zodra de diag­ nose gesteld is, kan zo’n tool dan ook een behandelingsstrategie voorstellen.

Als je ver in de toekomst kijkt, denk je dan dat Artificiële Intelligentie de diagnose zelfstandig gaat stellen?

Zoals ik het zie is het geen vervanging van de mens, maar een krachtige tool voor artsen. Bij het diagnosticeren van tumoren kan Artificiële Intelligentie artsen heel veel inzichten bieden op basis van een integrale analyse van heel veel verschillende bronnen van klinische data. Zoveel informatie is voor een mens echt heel veel lastiger te verwerken. Er zijn al onder­ zoeken gedaan naar de diagnoses van Artifi­ ciële Intelligentie versus die van artsen. Die tonen aan dat juist de combinatie van mens en machine het beste resultaat geeft.

Wat maakt jouw werk zo belangrijk?

Omdat het doel is om de diagnose en behan­ deling van een van de meest voorkomende ziekten ter wereld te verbeteren. En misschien nog wel belangrijker: we zorgen voor een paradigmaverschuiving van een one size fits all aanpak naar een precisie­behandeling. Elke patiënt krijgt de aanpak die het beste bij hem past.

Hoe heeft jouw werk geprofiteerd van het universiteitsfonds?

Het fonds administreert en beheert een donatie van het Hanarth Fonds.

Kun je beschrijven wat volgens jou het belang is van het Universiteitsfonds? Zij regelen alles, zodat ik me kan focussen op mijn werk. Fondsen als ons Universiteitsfonds zorgen ervoor dat bedrijven en personen makkelijk kunnen geven en wij het geld kunnen gebruiken. Zonder dat we daar heel veel tijd in hoeven te stoppen. Die tijd kunnen we veel beter gebruiken voor ons werk.

“We kunnen prostaatkanker verslaan met een goede, snelle diagnose.”