Criteria, aanvraag en procedure

Criteria

De jury hanteert de volgende beoordelingscriteria:

  1. Kandidaten dienen een masterdiploma, PDENg of een PhD te hebben behaald bij de TU Eindhoven
  2. De voorkeur gaat uit naar vrouwen van wie de ouders geen academische opleiding gevolgd hebben
  3. De aanvraag heeft betekenis voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidate (het moet gaan om een grensverleggende en/of discipline-overschrijdende stap of wending in de loopbaan, of om een sterk internationale oriëntatie die gerealiseerd wordt door samen te werken met een of meer prominente buitenlandse instellingen)
  4. De voorkeur gaat uit naar vrouwen die reeds een loopbaan hebben opgebouwd, maar ook vrouwen aan het begin van hun carrière kunnen een beroep doen op de beurs wanneer hun aanvraag in sterke mate aan het derde criterium voldoet
  5. De aanvraag is uitvoerbaar
  6. De aanvraag wordt gerealiseerd bij een erkend onderwijs- of onderzoeksinstituut of bedrijf, in binnen- of buitenland
  7. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken waarom de beurs essentieel is voor realisatie van de loopbaan-wending
  8. Uit de aanvraag moet blijken op welke wijze de kandidate voortbouwt op haar eerder genoten opleiding.

Het is toegestaan, en het kan de kandidaatstelling zelfs ondersteunen, dat een aanvraag ook aanvullende financiering krijgt uit andere fondsen. Het is daarom gewenst en raadzaam aanvullende aanvragen expliciet te benoemen in de aanvraag.

Aanvraag

Bij de kandidaatstelling moet een plan van aanpak  worden toegevoegd met daarin opgenomen:

• Een korte beschrijving van de carrière tot nu toe, inclusief CV

• Een korte beschrijving van de beoogde stap of wending in de loopbaan (zie criterium 3) en het belang hiervan voor de persoonlijke ontwikkeling van de kandidaat

• Een korte toelichting hoe de beurs wordt ingezet om de beoogde stap of wending te bewerkstelligen, ondersteund door een aanbevelingsbrief / toelatingsbrief van een hoogleraar of instituut waar de opleiding genoten gaat worden

• Een omschrijving van eventuele aanvragen bij andere fondsen voor dit plan

• Een begroting en een tijdpad

 

NB: het plan van aanpak in totaliteit is beperkt in omvang (max. drie A4 exclusief CV en bijlagen).

De aanvraag voor het indienen voor de uitreiking van de Marina van Damme beurs kan via dit formulier voor maandag 19 juni 2023.

 

 

Procedure

Alle aanvragen worden beoordeeld door een jury. Over de uitkomst kan niet worden gecorrespondeerd. De beurs wordt uitgereikt bij de uitreiking van de Academic Awards aan de TU/e op vrijdag 29 september 2023. Indien je wordt uitgenodigd om je plan te presenteren, dan verwachten we dat je persoonlijk aanwezig bent. Na het toekennen van de beurs door de jury kan de winnares starten met het uitvoeren van haar plan.

Het Universiteitsfonds Eindhoven neemt contact op met de winnares voor de bankgegevens. Binnen 3 maanden na toekenning van de beurs ontvangt de winnares een voorschot, van ten hoogste € 4.500. Nadat het plan is verwezenlijkt dient de winnares een eindresultaat en financiële eindafrekening te overleggen. Nadat het eindresultaat positief is beoordeeld wordt het restant bedrag van de beurs uitgekeerd. De beoordeling vindt binnen een termijn van 3 maanden na het ontvangst van de eindafrekening plaats. Het eindresultaat moet door middel van een diploma, certificaat of getuigschrift vastgesteld worden. Je hebt 4 jaar de tijd om je plan te verwezenlijken. Winnaressen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Marina van Damme netwerk.

Het Universiteitsfonds Eindhoven neemt contact op met de runner up voor de bankgegegevens. Vervolgens zal het bedrag van de beurs € 2.500 binnen 3 maanden na het toekennen van de beurs worden uitgekeerd.

Door het indienen van je aanvraag ga je ermee akkoord dat het Universiteitsfonds Eindhoven jouw gegevens mag gebruiken voor communicatiedoeleinden in relatie tot de Marina van Damme beurs (o.a. vermelding op de website van TU Eindhoven en het Universiteitsfonds Eindhoven, social media kanalen en andere communicatiekanalen van de TU Eindhoven en het Marina van Damme Network).

Jouw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens en worden niet aan derden verstrekt. Lees ons privacy statement.