Over Marina van Damme

Marina van Damme is een vrouw met ambitie en passie in de wetenschap en techniek en was dat al in een tijd dat dat voor vrouwen niet gewoon was. Zo studeerde zij in 1953 af aan de Technische Universiteit Delft als chemisch technoloog en promoveerde in 1965 als eerste vrouwelijke ingenieur aan de Universiteit in Twente. In die tijd was het zeker geen sinecure dat vrouwen in de techniek afstudeerden en al helemaal niet dat zij hun promotie daarin afrondden.

Na haar afstuderen heeft Marina een indrukwekkende carrière gehad. Zo begon zij bij het Centraal Laboratorium van TNO in Delft, stapte na vijf leerzame jaren over naar Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, KNZ (tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel), eerst als research­ medewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunct-directeur van KNZ. Gedurende de laatste functie promoveerde zij bij de Universiteit Twente.

 


Daarna was het tijd voor bezinning en iets anders. Marina sloot haar research periode af en wilde het gebied van business development exploreren. Marina zou Marina niet zijn als ze dit niet weer uitstekend oppakte. Al snel vervulde ze een aantal functies om in 1977 benoemd te worden tot directeur Chemische Strategie Akzo. In deze functie adviseerde zij de Raad van Bestuur over strategische en operationele plannen en over investeringsprojecten en acquisities. Ze werd benoemd in de Raad van toezicht van TNO en van de ABN AMRO, werd actief in ondernemersorganisatie VNO en lid van studiegroepen die zich in Brussel en op het ministerie van Economische Zaken bezig houden met technologiebeleid.

Marina heeft een geweldige loopbaan gehad, kansen gecreëerd en kansen gekregen in een tijd dat het niet vanzelfsprekend was dat vrouwen een plaats verworven in wetenschap en techniek. Om het resultaat te verduurzamen draagt zij graag bij aan de kansen en succesvolle loopbanen van andere vrouwelijke afgestudeerden. Marina wil andere vrouwen de mogelijkheid geven om een stap extra te zetten buiten de eigen universiteit voor verdere verdieping of internationalisering om zo een ‘boost’ te geven aan hun carrièreontwikkeling.