Marina van Damme Beurs

Wil jij een wending geven aan je loopbaan? 

De Marina van Damme beurs kan je helpen! 

De Marina van Damme-beurs wordt jaarlijks uitgereikt aan getalenteerde vrouwelijke alumni die een masteropleiding, PDENg of promotietraject hebben afgerond aan één van de vier technische universiteiten in Nederland (TU Delft, TU Eindhoven, Universiteit Twente en Universiteit Wageningen). De beurs wordt mogelijk gemaakt door mevrouw dr.ir. Marina van Damme en bestaat uit een bedrag van € 9.000 en is bedoeld voor bijvoorbeeld verbreding van kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie, stage of project. De beurs is nadrukkelijk niet bedoeld voor het (mede) financieren van een promotietraject. Ook aanvragen die gericht zijn op het volgen van een opleiding aan de universiteit waar ook de masteropleiding gevolgd is of een promotie is afgerond, worden niet gehonoreerd. Voor de runner up is een bedrag beschikbaar gesteld van € 2.500.

Bij de kandidaatstelling dient een plan te worden gevoegd waaruit blijkt welke ontwikkelingen de kandidate sinds haar afstuderen heeft doorgemaakt, inclusief curriculum vitae, wat haar droom en motivatie is, welke stappen ze daarvoor denkt te kunnen gaan zetten en hoe ze de beurs daarvoor denkt aan te wenden.

Dit plan moet door de kandidate zelf worden opgesteld. In het plan moet de relatie gelegd worden met de hieronder beschreven beoordelingscriteria. Het is een pré als de winnares een voorbeeldfunctie vervult.

De aanvraag voor het indienen voor de uitreiking van de Marina van Damme beurs kan via dit formulier voor maandag 19 juni 2023. Lees hier de criteria, aanvraag en procedure. 

Marina van Damme Grant 2022

De uitreiking van de Marina van Damme Grant 2022 vond plaats op 30 september 2022 op de TU/e. 

Tijdens de uitreiking is Brigitte Lamers uitgeroepen tot winnares van de Marina van Damme Grant 2022. Ze wint daarmee een bedrag van 9.000 euro. Runner up is Chenyue Zhang, zij komt in aanmerking voor een bedrag van 2.500 euro.

Lees meer