Over het fonds

ANBI status

Het Universiteitsfonds Eindhoven is een Stichting met ANBI-status. Dit betekent dat giften die gedaan worden aan Universiteitsfonds Eindhoven mogelijk aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.

De officiële naam van het Universiteitsfonds Eindhoven is Stichting Universiteitsfonds Eindhoven. De stichting is ingeschreven onder Kamer van Koophandelnummer 41087140 met het fiscale nummer 8042.05.012. Wilt u meer informatie over onze resultaten en een financiële verantwoording? Dan verwijzen wij u graag naar ons jaarverslag.

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018

Statuten Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

ANBI-gegevens

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

IBAN: NL93RABO0101061226 ten name van Stichting Universiteitsfonds Eindhoven

 

Bestuur

  • Voorzitter: dr. ir. H.P.M. Kivits 
  • Bestuurslid: drs. R.J.H.M. Smits 
  • Bestuurslid: ir. B. vd Els 
  • Bestuurslid: ir. J.P. Oosterveld 
  • Bestuurslid: ir. T.E. Hartjes
  • Bestuurslid: ir. C.A.G. d'Agnolo
  • Penningmeester: ir. J.F.P. Habets

De bestuursleden van het UF/e ontvangen geen vergoeding. 

Toekenningscommissie

Het Universiteitsfonds Eindhoven kent een aantal toekenningscommissies. Deze commissies adviseren het bestuur over de bestedingen van de gelden.

Wetenschappelijke subsidieaanvragen en bijzondere leerstoelen

Deze commissie adviseert aanvragen op het terrein van onderzoek en onderwijs

Studenten-initiatieven en Studententeams

Deze commissie adviseert over Projectondersteuning / Maatschappelijk relevante stages

Studenten – en studievereniging

Deze commissie adviseert over:

  • groepsreizen voor studenten en studieverenigingen die een studiereis naar het buitenland organiseren
  • projectsubsidie studenten

Aanvragen kunnen worden ingediend bij: Universiteitsfonds Eindhoven, t.a.v. mevrouw drs. E.W.M. Snelders, relatiemanager UF/e. Aanvragen worden alleen digitaal in behandeling genomen via e-mail.

Uitdagingen op het gebied van gezondheid, het milieu en mobiliteit spreken iedereen aan en gáán ook iedereen aan. Als techniek dan een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing ervan, dan kunnen we, als TU/e alumni, niet aan de kant staan en toekijken. Dan moeten we iets doen.

dr.ir. Henk Kivits, voorzitter Universiteitsfonds Eindhoven