Doneren

Zo draagt u bij aan baanbrekend onderzoek

TU/e Energy Tech Fund en TU/e Health Tech Fund zijn twee fondsen die staan onder beheer van het Universiteitsfonds Eindhoven. Ze worden opgebracht met op thema geoormerkte bijdragen van donateurs.

ANBI Status

Het Universiteitsfonds is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat - onder voorwaarden – uw schenking fiscaal aftrekbaar is.

Uw schenkingsvorm

In overleg bepalen we via welke overeenkomst u als donateur schenkt. Dat kan bijvoorbeeld met een (periodieke) schenkingsovereenkomst zijn. Op deze pagina ontdekt u de mogelijkheden voor particulieren en bedrijven.

Inleg

U kunt in één keer een bedrag schenken of in 5 jaarlijkse termijnen. De minimale inleg voor beide fondsen is € 25.000, - (€ 5.000, - per jaar). De ervaring leert ons dat de gemiddelde inleg per donateur na 5 jaar € 165.000, - is.

Besteding van de donaties

Een wetenschappelijke toekenningscommissie, die bestaat uit de wetenschappelijk directeuren/verantwoordelijken en de directeur van het Universiteitsfonds Eindhoven, bepalen de toekenning. Het bestuur van het Universiteitsfonds Eindhoven krijgt deze keuzes ter goedkeuring voorgelegd.

Verantwoording en terugkoppeling

· De themafondsen krijgen een aparte vermelding in het jaarverslag.

· Er vindt jaarlijks een terugkoppelingsbijeenkomst op de TU/e plaats voor donateurs. Daarin presenteren we de onderzoeken en de resultaten van door de themafondsen gefinancierde onderzoeken.

· We houden u gedurende het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen rond de fondsen.

Aanvulling met andere donaties

Kleinere en/of eenmalige schenkingen zonder overeenkomst kunnen geoormerkt toegevoegd worden aan het themafonds. Deze donateurs houden we via de algemene communicatie, zoals het jaarverslag, op de hoogte van ontwikkelingen.

Als u al doneert via een Fonds op Naam

Als u akkoord gaat met het toekennen van uw schenking aan (één van) de themafondsen, zullen we een addendum op uw huidige schenkingsovereenkomst opstellen.